Penulisan B

Simpulan bahasa – bentuk peribahasa yang paling ringkas.

Bidalan – peribahasa yang digunakan untuk memberikan pengajaran dan nasihat
Pepatah – peribahasa yang mengandungi nasihat, pengajaran, dan panduan hidup
Perumpamaan – peribahasa yang membandingkan sesuatu dengan yang lain dan mempunyai maksud yang berlainan daripada kelompok kata yang membentuknya.

Memadankan peribahasa dengan makna.

Simpulan bahasa

Makna
Minta nyawa

Terang hati

Jalan keluar

Masuk akal

Buah mulut

Sekangkang kera

Bongkok sabut

Tangan terbuka

Bodoh sepat

Menuliskan peribahasa yang sesuai berdasar pernyataan yang diberi.

1. Samad tidak suka bergaul dengan murid-murid lain di sekolahnya.

…………………………………………………………………………

2. Aini berkahwin dahulu daripada kakaknya setelah dilamar oleh Farhan.

…………………………………………………………………………

3. Said tidak mengendahkan nasihat ayah dan ibunya agar tidak keluar lewat malam.

………………………………………………………………………….

4. Aiman menabung sejak kecil lagi. Kini, wang simpanannya sudah hampir RM1,000.

…………………………………………………………………………….

5. Siti menerima kehadiran Ali ke rumahnya dengan memberi layanan yang mesra.

………………………………………………………………………….

6. Lily hanya menggosok baju apabila disuruh oleh ibunya.

………………………………………………………………………….

7. Kamal tercengang-cengang ketika mula-mula tiba di Kuala Lumpur.

…………………………………………………………………………..

8. Selain bekerja tetap, Ain juga bekerja sambilan di restoran ini.

…………………………………………………………………………..

9. Kehidupan Mariah sungguh bahagia kerana ibu bapanya menjaga dengan penuh
kasih sayang.

……………………………………………………………………………

10. Murid-murid di dalam kelas itu mendengar dengan teliti apabila Cikgu Nani
membuat sesuatu pengumuman.

CONTOH SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI
No. 8, Taman Setia Budi,
67500 Batu Kikir,
Negeri Sembilan.
5 Mac 2012.

Menemui sahabatku yang diingati selalu, Mia yang kini berada di Kota Bharu, Kelantan . Semoga sihat sejahtera.
Saudara,
Surat saudara telah selamat saya terima. Terima kasih saya ucapkan kerana saudara masih mengingati saya. Dalam surat saudara yang lepas, saudara bertanyakan persediaan saya untuk menghadapi UPSR. Sememangnya saya telah membuat persediaan lebih awal kerana tidak mahu menyesal kemudian hari.
Kata orang tua-tua, sediakan payung sebelum hujan.Langkah pertama yang saya lakukan ialah menyediakan jadual waktu belajar di rumah. Saya menetapkan masa untuk membuat kerja-kerja rumah dan masa untuk mengulang kaji setiap mata pelajaran. Dengan cara ini saya dapat belajar dengan lebih teratur dan sistematik.
Selain itu, saya mengikuti kelas bimbingan yang diadakan oleh guru-guru pada waktu petang dan setiap hujung minggu. Saya kerap bertukar-tukar nota dan soalan peperiksaan yang bersekolah di Kuala Lumpur.Baru-baru ini Unit Bimbingan dan Kaunseling sekolah telah mengadakan seminar dan kem motivasi untuk calon-calon UPSR.
Kami banyak mendapat pendedahan tenteang cara-cara belajar yang betul.Saya berharap agar kita akan mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan UPSR nanti.
Akhir kata, sambutlah salam daripada saya untuk saudara sekeluarga.

Sahabatmu,

Ifah
(Norafifah bt. Khairul Salleh)

Penulisan B akan memberi tumpuan kepada perkara-perkara berikut:

Jenis-Jenis Karangan :
A. Karangan Berformat
1. Jenis Surat Kiriman Rasmi
2. Jenis Surat Kiriman Tidak Rasmi
3. Karangan jenis Ucapan
4. Karangan jenis Syarahan
5. Karangan jenis Dialog / Temuramah / Perbualan / Wawancara
6. Karangan jenis Berita
7. Karangan jenis Catatan Diari
8. Karangan jenis Laporan
9. Karangan jenis Perbahasan
10. Kad Jemputan

B. Karangan Tidak Berformat
1. Karangan Rangsangan Bergambar / Rangsangan Kata
2. Karangan Jenis Pengalaman / Cerita / Gambaran / Situasi
3. Karangan Jenis Fakta / Penerangan
4. Karangan Jenis Perbincangan
5. Karangan Jenis Melengkapkan Cerita
6. Karangan Jenis Autobiografi / Biografi
7. Karangan Jenis Peribahasa

& TUJUAN ANDA MENGARANG
1. menguji kefahaman anda mengenai tajuk karangan itu.
2. menguji kebolehan, kemahiran dan keupayaan anda menarik minat pembaca.
3. menguji fikiran, pendapat, dan idea-idea anda.
4. menguji tentang sejauh mana pembacaan anda.

& PANDUAN MENGARANG / MENULIS
Sebelum membuat sesuatu karangan , kita hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak soalan karangan itu. Selepas itu kita fikirkanlah pula tentang :
a) Pengenalan
b) Isi-isi dan
c) Penutup

A. PENEGENALAN
Setiap karangan mestilah mempunyai pembukaan atau pengenalan. Dalam pengenalan kita hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. Kita hendaklah menarik perhatiannya supaya ingin membaca karangan itu. Pengenalan ini dibuat secara ringkas dan am sahaja, memadai tiga atau empat ayat. Pembukaan karangan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam pada pemeriksa. Oleh itu pastikanlah terlebih dahulu pembukaan karangan hendaklah bersih daripada kesalahan tatabahasa atau ejaan.

B. Isi

Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu. Karangan perlu mempunyai sekurang-kurangnya empat isi. Isi yang lebih tidak mengapa tetapi mungkin menyebabkan kekurangan masa. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan lain. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan. Isi yang utama didahulukan.Setiap isi perlu dikembangkan/dihuraikan dan ada contoh/bukti. Sebaik-baiknya satu isi, satu perenggan kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. Tiap-tiap perenggan tidak semesti sama panjangnya. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perenggan yang lain. Ini kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid-murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. Jaga isinya supaya tidak terkeluar dari tajuk yang dikehendaki. Elakkan menyertakan isi yang bercanggah dengan tajuk. Isi karangan hendaklah asli tidak ditiru bulat-bulat dari karangan lain. Untuk mendapat isi yang baik dan banyak, kita hendaklah banyak membaca surat khabar, majalah-majalah, makalah-makalah, rencana-rencana, buku-buku cerita, mendengar sesuatu, menyaksikan sendiri dan dari pengalaman sendiri. Jangan campur adukkan isi. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. Catatkan setiap isi sebelum menulis.

Tip
Antara kaedah mencari isi
Kaedah I ( pertanyaan ) Kaedah II ( peta minda ) Apa ?
Siapa ?
Bila ?
Mengapa ?
Di mana ?
Bagaimana ?

C. Penutup
Kalau pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti karangan tersebut maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. Penutuplah yang menjadi kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu karangan. Dalam penutup digambarkan juga pendapat kita dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung. Oleh itu penutup juga adalah penting dalam tiap-tiap karangan.

& CARA-CARA MENGARANG / STRATEGI MENULIS
1. Sebelum menulis perkara yang dilakukan seperti di bawah :

a. Memilih tajuk atau soalan B
– Baca dan fahami setiap tajuk / soalan yang diberi.
– Fahami bentuk soalan sama ada jenis berformat atau tidak berformat.
– Kamu mesti memilih soalan / tajuk yang benar-benar boleh dikuasai
– Memahami benar-benar kata kunci atau kehendak soalan
( Kehendak soalan biasanya berada di akhir arahan seperti : ………………
Tuliskan laporan mengenai lawatan tersebut. )

Tip
Adalah lebih baik jika adik semua menggariskan perkataan-perkataan yang menjadi kata kunci dalam soalan itu. Ini mengelakkan karangan daripada terpesong atau terkeluar daripada tajuk sebenar.

b. Menyusun rangka karangan
– Pilih mana-mana kaedah yang mudah bagi anda mencari isi
– Senaraikan semua isi penting secara ringkas yang mungkin.
– susun isi mengikut urutan kepentingannya.
– Masukkan huraian serta contoh yang sesuai bagi setiap isi yang akan dihurai.
– Isi penting jangan diulang-ulang

c. Menulis karangan
– Semasa menulis karangan kamu mulakan dengan menulis pendahuluan terlebih dahulu satu perenggan.
– Setiap isi yang dihurai perlu ditulis dalam satu perenggan berserta dengan contohnya.

( Bahagian-bahagian karangan yang ideal )
Perenggan Pendahuluan
Perenggan isi pertama
Perenggan isi kedua
Perenggan isi ketiga
Perenggan isi keempat
Perenggan Penutup

– Tulislah mengikut urutan rangka yang telah dibuat selain menjaga kekemasan tulisan.

d. Menyemak karangan
– Setelah habis menulis karangan kamu perlu menyemak bagi memastikan jika ada tulisan anda yang kurang jelas, kesalahan ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain.
– baca berulang kali bagi memastikan ketepatan karangan kamu.

a. Secara umum peruntukan masa untuk sebuah karangan
b. 5 minit mencari isi
c. 20 minit menulis karangan
d. 5 minit menyemak semula karangan
Jumlah = 30 minit

Kamu mesti menepati masa yang ditetapkan.
Adalah diingatkan jangan terlalu leka menjawab satu soalan. Jika masa telah melebihi 30 minit beralih kepada soalan yang berikutnya pula.

Tip
Kamu digalakkan menulis ayat yang pendek , ringkas dan padat berbanding yang panjang. Ini kerana ayat yang panjang biasanya terdedah kepada kesalahan tatabahasa.
Biasakan diri kamu mengolah ayat daripada isi yang telah disenaraikan.
Satu perenggan biasanya mengandungi 3, 4 atau 5 ayat sahaja bagi huraian satu isi.

Tahukah kamu ?
Bagaimana hendak menulis dialog dengan baik ?
Di bawah ini adalah contoh yang baik untuk menulis dialog dalam karangan anda.
Mulakan setiap dialog di baris baru. Ini mengelakkan kekeliruan pemeriksa. Lihat contoh :

Contoh A ( dicadangkan )
“Kamu baru pulang ?”
“Baru sebentar tadi.” Jawab saya. “Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya.”
“Memang saya tertunggu-tunggu,” luah Jamal , lembut.

Contoh B ( mengelirukan )
“Kamu baru pulang ?” “Baru sebentar tadi.” Jawab saya. “Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya.” “Memang saya tertunggu-tunggu,” luah Jamal , lembut.

& PETUA APABILA MENULIS KARANGAN
• Perlu memahami betul-betul kehendak soalan.
• Catatkan apa sahaja isi-isi yang terlintas di fikiran, kemudian susun mengikut mana yang lebih penting.
• Tuliskan karangan berdasarkan rangka yang kamu sediakan.
• Karangan mestilah mempunyai pendahuluan, isi-isi dan penutup.
• Bagi karangan meminta fakta , sekurang-kurangnya mempunyai empat isi ( seelok-eloknya cari lima isi ) dan setiap perenggan mengandungi satu isi.
• Gunakan ayat yang pendek dan bahasa yang mudah.

Advertisements
Komen-komen
 1. Nama aku ialah `Asadi `. Aku dilahirkan di sebuah kilang yang terletak di jerman.Warna keseluruhanku ialah hitam bercampur oren.Aku digunakan untuk mengalas kaki.
  Sebaik sahaja aku dilahirkan aku dimasukkan ke dalam kotak yang agak besar.Aku kemudiannya dihimpunkan bersama rakanku seperti convers,nike,dan sebagainya.Kemudian aku dimasukkan ke dalam lori lalu dihantar di sebuah negara yang bernama MALAISIA.
  Di negara ini aku telah di tempatkan disebuah pusat membeli – belah yang bernama“JUSCO“.Setelah berada di almari kaca yang agak lama , tuanku telah didatangi pemuda yang kacak.Pemuda itu hendak membeli sepasang kasut.Aku berdoa agar pemuda itu membeliku.Setelah tawar – menawar , akhirnya itu membeliku dengan harga RM53.00. Kini aku telah mempunyai tuan baru.
  Aku sungguh bertuah kerana tuan baruku ini amat mengambil berat akan diriku. Dia juga sering kali menyapuku dengan tangannya itu.Suatu malam rumah tuanku sedang tidur lalu rumahnya dimasuki pencuri.Tiba – tiba tuanku terjaga dan bergegas keluar.Mujurlah tuanku ada kalau tiada bagaimanakah nasibku.
  Kejadian itu menyebabkan aku kesakitan sedikit.Disebabkan aku tuanku akan mengubah suai diriku.

 2. YASMIN NABIHAH berkata:

  cikgu tak paham lah apa yang dia tulis cikgu paham tak

 3. kalau tak faham tak payah bace………..

 4. cikgu naza berkata:

  Karangan yang dihasilkan oleh Zakwan di atas adalah karangan bentuk autobiografi

 5. nuramysha 5usm berkata:

  saya faham…kawan kita tu telah mencerita kan tetang sesuatu barang

 6. norfika aida binti rozman berkata:

  itu karangan aku sebuah kasut asadi

 7. Nur Aqilah Humaira berkata:

  Macam mana nak dapatkan karangan jenis dialog?

  • erecess skss berkata:

   Terima kasih Nur Aqilah Humairah kerana melontarkan pertanyaan di atas..
   Sila klik pada menu Penulisan A, saya telah sisipkan tips untuk menulis dan menjawab soalan Jenis Dialog.
   Selamat menelusuri….

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s